Workshop "Leannovate"

14-12-2015 21:10

Op de kerstbijeenkomst van de medewerkers gemeente Lelystad een "workshop" gehouden met als thema "Leannovate" gericht op het lean maken van processen in de organisatie en het bevorderen van innovatie volgens de Ynnovate methodiek. Aan de hand van de touwroutines van Francis Tabary een toelichting gegeven op het lean maken van processen en vervolgens met de box van Dean toelichting gegeven op het "out of de box" denken en doen. Vervolgens de kracht van gedachtencommunicatie gedemonstreerd aan de hand van de routine waarin rijst aan de kook wordt gebracht in rijstkommen en een praktische toepassing met de gedachtenprinter waarmee door gedachten te printen brieven worden beantwoord.