Innovatie in de gemeenteraad

21-04-2014 11:52

Bij het afscheid van de gemeenteraad een demonstratie gegeven. Het vervaardigen van moties en amendementen met de 'gedachtenprinter'. Deze vangt de ingezonden gedachten van de raadsleden op en maakt daar een doeltreffende tekst van die wordt geprint op een blanco vel papier. In dit geval een motie vreemd aan de orde van de dag. een advies van de oude raad aan de nieuwe raad. Deze motie werd unaniem aangenomen! kortom een effectieve methode om voorstellen te vervaardigen die op breed draagvlak kunnen rekenen.